Bratislava

Pondelok 8:00 — 20:00
Utorok 8:00 — 20:00
Streda 8:00 — 20:00
Štvrtok 8:00 — 20:00
Piatok 8:00 — 20:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Prevádzka Bratislava je takmer dokončená.
Veríme, že Vám budeme môcť ponúknuť naše služby v predpokladanom
termíne otvorenia JÚN 2022.

Povinnosti vodiča

Vodiči sú povinní dodržiavať nasledovné pokyny:

zaregistrovať sa u pracovníka čistiacej stanice v kancelárii pred vjazdom do priestorov autoumyvárne
riadiť sa pokynmi obsluhy čistiacej stanice
dodržiavať pri vjazde do čistiacej stanice najvyššiu povolenú rýchlosť 10km/hod.
po vjazde do čistiacej stanice zabezpečiť svoje motorové vozidlo proti pohybu
po zaparkovaní do čistiacej stanice motorové vozidlo opustiťa zotrvať počas doby čistenia v kancelárii
dbať na zvýšenú opatrnosťpri chôdzi a tým zabrániť pošmyknutiu
dodržovať smer a spôsob jazdy a parkovať podľa dopravného značenia
vypnúť chladiace agregáty
Platí prísny zákaz fajčenia v priestoroch autoumyvárne a kancelárie. Fajčenie je povolené na vyhradených miestach.