Zvolen

Pondelok 8:00 — 20:00
Utorok 8:00 — 20:00
Streda 8:00 — 20:00
Štvrtok 8:00 — 20:00
Piatok 8:00 — 20:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Každé umytie sa počíta – Získavajte body za každé umytie a vymeňte ich za odmeny pre vás

Povinnosti vodiča

Vodiči sú povinní dodržiavať nasledovné pokyny:
  • zaregistrovať sa u pracovníka čistiacej stanice v kancelárii pred vjazdom do priestorov autoumyvárne
  • riadiť sa pokynmi obsluhy čistiacej stanice
  • dodržiavať pri vjazde do čistiacej stanice najvyššiu povolenú rýchlosť 10km/hod.
  • po vjazde do čistiacej stanice zabezpečiť svoje motorové vozidlo proti pohybu
  • po zaparkovaní do čistiacej stanice motorové vozidlo opustiťa zotrvať počas doby čistenia v kancelárii
  • dbať na zvýšenú opatrnosťpri chôdzi a tým zabrániť pošmyknutiu
  • dodržovať smer a spôsob jazdy a parkovať podľa dopravného značenia
  • vypnúť chladiace agregáty

Platí prísny zákaz fajčenia v priestoroch autoumyvárne a kancelárie. Fajčenie je povolené na vyhradených miestach.