Umývanie nákladných vozidiel

  • umývanie nákladných vozidiel portálovou linkou STEINBRUCKNER s aplikáciou šampónu a vosku
  • umývanie sklápačov, návesov, prívesov, autobusov, cisterien a inej dopravnej techniky
  • aplikácia aktívnej peny penovým oblúkom
  • použitie špeciálnej čistiacej chémie na disky kolies a hliníkových nádrží
  • vysokotlakové vystriekanie šasov s použitím odmasťovacieho šampónu
  • vysokotlakové čistenie vnútorných priestorov prívesov/návesov a chladiarenských boxov
  • certifikované dezinfekcie s atestom
  • umývanie motorov