O nás

Spoločnosť TRUCK WASH, s.r.o. bola založená v roku 2009. Hlavnou činnosťou spoločnosti je čistenie vonkajších priestorov nákladných vozidiel a vykonávanie dezinfekcie vnútorných priestorov návesov.

Po vzniku v roku 2009 spoločnosť zriadila svoju prvú prevádzku v Senci. Na základe kvalitnej práce a prístupu k zákazníkom sa spoločnosť v roku 2013 rozhodla rozšíriť poskytovanie služieb otvorením prevádzky v Budči pri Zvolene. Postupným rozvojom sme v roku 2017 otvorili ďalšiu prevádzku v Sládkovičove, čím sme sa stali dôležitým dodávateľom čistiacich a dezinfekčných služieb v nákladnej doprave.

V roku 2014 sme úspešne absolvovali certifikáciu SQAS a HACCP, ktorá je garanciou kvalitnej a zodpovednej práce a to hlavne v oblasti dezinfekcie vozidiel v potravinárskom sektore.

Naša spoločnosť si zakladá na školení zamestnancov a potrebných certifikáciách.
Plánujeme svoje pôsobenie a služby rozšíriť v roku 2022 aj v Bratislave.

Politika systému kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce

  • Spoločnosť od svojho vzniku ponúka služby čistiacej stanice pre nákladné vozidlá, pričom naším cieľom je ponúknuť zákazníkom kompletný servis
  • Základom našej práce je individuálny prístup k zákazníkom a kvalita uskutočnenej práce
  • Uvedomujeme si, že iba kvalitne uskutočnená zákazka, rýchla reakcia na požiadavky, či očakávania zákazníka a dlhodobý servis môžu tento cieľ naplniť.
  • Chceme, aby nás zákazník vnímal ako dlhodobo spoľahlivého a stabilného partnera, ktorý je schopný rýchlo reagovať na jeho podnety a kde dodávka z našej strany je spoľahlivým dielom.
  • Naši zamestnanci majú vytvorený priestor pre vlastný rozvoj vo svojom odbore.
  • Konatelia sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a uvedomujú si, ako spolupôsobia na ich okolie a zamestnancov. My, ako konatelia, si myslíme, že aj malý vplyv na životné prostredie má svoj zásadný význam.

 

  • Zaväzujeme sa k neustálemu zlepšovaniu systému riadenia kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce a dodržiavaniu jeho požiadaviek.
  • Zaväzujeme sa k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia a k prevencii znečistenia. Zaväzujeme sa k súladu s právnymi a inými predpismi a požiadavkami v oblasti životného prostredia.
  • Taktiež naši zamestnanci sa týmto zaväzujú k zákazu požívania alkoholických nápojov v práci, k zákazu fajčenia na pracovisku mimo k tomu určených zón pre fajčenie, zákaz požívania omamných (halucinogénnych a psychotropných prostriedkov). A tiež sa týmto firma zaväzuje k pravidelnému testovaniu prítomnosti alkoholu a látok vyššie uvedených u našich zamestnancov.
  • Taktiež sa firma zaväzuje, že bude vykonávať školenia založené na princípoch BBS a bude evidovať akékoľvek nezhody vo vlastnej firme.