Reštaurovanie a obnova laku

  • profesionáone reštaurovanie laku pomocou kombinácie troch druhov brúsnych pást a použitia leštiaceho zariadenia
  • voskovanie lakov a odstránenie hologramov
  • leštenie svetiel a svetlometov

PRED

PO

PRED

PO