Dezinfekcia nákladných vozidiel

Dezinfekcie vnútorných priestorov nákladných vozidiel vykonáva TRUCK WASH, s.r.o. štandardnými umývacími procedúrami. Po vykonaní dezinfekcie pracovník vydá vodičovi certifikát o dezinfekcii, kde je uvedená procedúra umývania. Tieto dokumenty sú vydávané na základe našej internej certifikácie a to systémom HACCP (riadenie kvality v potrav. priemysle) a SQAS.

Certifikát čistenia platí jeden mesiac. Dezinfekcia v potravinárskom sektore je povinná a to najmenej raz za mesiac.

Asset 1
Asset 2
Asset 1
Asset 2

Každé umytie sa počíta – Získavajte body za každé umytie a vymeňte ich za odmeny pre vás

Služby

Nákladné autá, autobusy:

UMÝVANIE NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

PRÍPRAVA VOZIDIEL NA PREDAJ

TEPOVANIE

REŠTAUROVANIE A OBNOVA LAKOV

Spokojní zákazníci

ROZŠIRUJEME PONUKU SLUŽIEB
Umývanie dodávok portálovou linkou.
Prevádzka sa nachádza na Kazanskej ul. 6 v Bratislave (parkovisko BILLA).

Partneri